Maganda at di magandang dulot ng makabagong teknolohiya

Kahit noong ika daantaon, ibinibilang ang pisika at kimika sa "pilosopiya ng kalikasan", kung saan pinag-aaralan sa pilosopiya ang kalikasan. Hindi na pangunahin ang gampanin ng relihiyon sa pilosopiya.

Pilosopiya

Pagkakaiba ng pilosopiya sa iba pang larangan ng pag-aaral[ baguhin baguhin ang batayan ] Agham na pangkalikasan[ baguhin baguhin ang batayan ] Noong pasimula, inilalapat ang salitang "pilosopiya" sa lahat ng pinagsisikapan ng pag-iisip.

Kaya naman bihirang pagtalunan ng mga matematiko kung ano ang kahuli-hulihang sagot, habang hindi naman magkasundo ang mga pilosopo sa kanilang iba-ibang sagot at pamamaraang Maganda at di magandang dulot ng makabagong teknolohiya.

Ngunit hindi ito nakapagtataka: Sa loob ng mga pangunahing sangay na ito, maraming nakakababang sangay na lumalaki at lumiliit sa paglipas ng panahon; minsan nagiging mga maiinit na paksa ang mga nakakababang sangay na ito at pinupunuan nito ang maraming bahagi sa literatura na para bang naging pangunahing sangay na rin.

Mahalaga ang paniniwala kung tungkol ito sa aspekto ng daigdig na karaniwang matatagpuan, at maituturing na aspektong bumabalot sa lahat kahit saan. Maaaring talakayin ang kasaysayan ng pilosopiya sa pamamagitan ng mala-exehetikal na pagsasalin at pagpapaliwanag kung saan pangunahing tanong na dapat sagutin sa pagsasalin at pagpapaliwanag ang pakahulugan ng mga nakaraang pilosopo at ang balangkas na nag-uugnay sa kanilang kaisipan o ang mala-kritikal [mapagkilatis] na paraan kung saan pangunahing tanong ang lohikal na tanong kung tama o mali ang sinasabi ng mga nakaraang pilosopo, at kung ano ang magiging mga pampilosopiyang bunga ng mga pananaw na ito.

Kaya may kaugnayan ang mga pag-aaral na ito. Ibinibilang ngayon ang mga paksang ito sa agham. Hindi naman gumagamit ng eksperimento ang pilosopiya sa mga pag-aaral nito.

Pinaka-kapansin-pansin ang mga praktikal na gamit nito sa etika -- praktikal na etika β€”at sa pampolitikang pilosopiya. Napakalawak nga ang mga aspektong ito ng mga bagay; bilang halimabawa, itinatanong ng mga pilosopo kung ano ang mga pisikal na bagay sa mismong pag-iral nito, na kakaiba sa mga katangian ng mga bagay at ang ugnayan sa pagitan ng mga bagay, at kung ano ang kaibahan nito sa pag-iisip o sa kaluluwa.

Mga nakakababang sangay nito ang meta-etikakaisipan sa pagpapahalagakaisipan sa pag-uugaliat praktikal na etika. May ibang mga pilosopo na naniniwalang hindi mahalagang talakayin ang kahirapan sa pagkalap ng mga patunay, kaya meron sa kanilang sumasang-ayon, sumasalungat o tungkol lamang sa mga paniniwalang panrelihiyon sa dahilang pangmoral o iba pa ang tinatalakay.

Sa nakaraang 40 taon o kalapit nito, ang pilosopiya ng pag-iisip β€” na kung mahigpit na susuriin, pangunahin ito ngunit isa lamang sa mga nakakababang sangay ng metapisika β€” nakamit na nito ang ganitong posisyon sa loob ng Pilosopiya ng Analitika. Ang dinadaanan ng lahat ng maraming mga daan na naghahatid mula sa kawalan papunta sa wala.

Pinapayuhan ang mga bago pa lamang na nag-aaral ng pilosopiya na magbasa tungkol sa lohikametapisikapilosopiya ng pag-iisippilosopiya ng wikaepistemolohiyapilosopiya ng aghametika at pampolitikang pilosopiya na mga itinuturing β€” bagaman maaaring tutulan - na mga pinakamahalagang paksa ng pag-aaral.

Sa panahon ng sinaunang Gresya, binabayaran bilang mga guro ang mga sopista, habang nanatiling di-pangkalakalan ang gawain ng mga pilosopo bilang "mangingibig ng karunungan. Kabilang dito ang mga suliranin ng pilosopiya ayon sa pagkakaintindi natin sa ngayon; ngunit kabilang dito ang marami pang pag-aaral, tulad ng purong matematika at mga agham-pangkalikasan tulad ng pisika, astronomiya at biyolohiya.

Ilan sa mga maaaring masaklaw na pahayag kung ano ang pilosopiya[ baguhin baguhin ang batayan ] Kaya para bang isang pag-aaral na humahango ng kaalaman mula sa mga karaniwang may-pinag-aralan ang pilosopiya, at hindi ito nangangailangan ng eksperimentasyon at maingat na pagmamasid, bagaman binibigyang-kahulugan nito ang mga aspektong pampilosopisya ng mga eksperimento at napagmasiran.

Sinisikap ng pilosopiya na ipaliwanag ang pangkalahatang saligan at kaurian ng kaalaman sa agham at kasaysayanat sa ganitong paraan nagiging isang uri ito ng "agham ng agham", ngunit may iba namang nagsasabi na nililinaw lamang nito ang mga sinasabi at isinusulong ng iba pang mga agham.

Ang pananaw na ito, na tinatanggap ng nakararami ngayon, ay tinatawag na pilosopiya ng naturalismo. Doon sa mas gustong mag-aral ng pilosopiya na may kasama, maaaring makipag-ugnayan sa mga pribadong samahan tulad ng Society for Philosophical Inquiry.

Napakalaking atensiyon na ang nakuha nito kaya may ilang nagmumungkahi na ang pilosopiya ng pag-iisip ang pangkaisipang-modelo para sa gawain ng mga kasalukuyang pilosopo ng Analitika.Table Of Contents.

Modyul 1: Ang Heograpiya ng Asya Aralin 1: Katangian Pisikal ng Asya Modyul 2: Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 1: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya Aralin 2: Sinaunang Pamumuhay Modyul 3: Ang Timog at Kanlurang Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon ( Siglo) Aralin 1: Panahon ng.

Ang pilosopiya ay ang mapagkilatis na pag-aaral sa mga pinakamalalim na katanungan na maaaring itanong ng sangkatauhan. Sinisikap nitong unawain ang mga suliranin na mayroong malawak na saklaw at nagsisilbing ugat sa mas marami pang mga tanong tungkol sa katotohanan, tunay na kahulugan ng ating buhay, saligan at nilalaman ng.

9. Panitikang Asyano (Gabay ng Guro) DRAFT April 1, Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga mula sa mga publikong paaralan, kolehiyo at/o unibersidad.

Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at/o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi.

Download
Maganda at di magandang dulot ng makabagong teknolohiya
Rated 0/5 based on 4 review